Hướng dẫn đăng ký
Hỗ trợ khách hàng
ĐL Hải Châu: 2.221.508
ĐL Liên Chiểu: 2.222.256
ĐL Sơn Trà: 2.225.320
ĐL Cẩm Lệ: 2.228.515
ĐL Thanh Khê: 2.245.509

CÁC ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC
ĐIỆN LỰC HẢI CHÂU
391 Trưng Nữ Vương
ĐIỆN LỰC LIÊN CHIỂU
183 Tôn Đức Thắng
ĐIỆN LỰC SƠN TRÀ
926 Ngô Quyền
ĐIỆN LỰC CẨM LỆ
152 CM tháng 8
ĐIỆN LỰC THANH KHÊ
141 Lý Thái Tông
HTKH: 2221.508
Ghi chỉ số: 2221.507
Sửa chữa điện: 0968.000701
2221.512 - 2210.315
HTKH : 2222.256
Ghi chỉ số:  2222.258
Sửa chữa điện: 0968.000702
2212.315
HTKH: 2225.320
Ghi chỉ số: 2225.330
Sửa chữa điện: 0968.000703
2231.913
HTKH: 2228.515
Ghi chỉ số: 2228.506
Sửa chữa điện: 0968.000704
2218.315
HTKH: 2245.509
Ghi chỉ số: 2245.507
Sửa chữa điện: 0968.000705
2245.505 - 2200.315