Hướng dẫn đăng ký
Hỗ trợ khách hàng
ĐL Hải Châu: 2.221.508
ĐL Liên Chiểu: 2.222.256
ĐL Sơn Trà: 2.225.320
ĐL Cẩm Lệ: 2.228.515
ĐL Thanh Khê: 2.245.509

Tra cứu hóa đơn điện tử

Thông tin khách hàng
Mã khách hàng:
Tên khách hàng:
Số hợp đồng:
Khách hàng:
Địa chỉ khách hàng:
Thông tin hóa đơn
Kỳ      Tháng      Năm                       
Hóa đơn chi tiết
Mã khách hàng:
Tên khách hàng:
Địa chỉ khách hàng:
Sổ ghi chữ:
Số hóa đơn:
Loại hóa đơn:
Loại phát sinh-điều chỉnh:
Hướng dẫn sử dụng